Disclaimer

NL
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel de inhoud met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van mogelijke onjuiste of incomplete informatie op deze website. 

ENG
The information found on this website is exclusively meant as general information. Though the content was built with the utmost care, we do not accept liability for any damage as result of possible inaccurate or incomplete information on this website.